Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

Spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. poskytuje verejnoprospešné služby pre svojho zakladateľa – Mesto Dunajská Streda, občanov, rôzne podnikateľské subjekty a organizácie. Spoločnosť začala pôsobiť vo svojej terajšej podobe v novembri 2012. Jediným 100% vlastníkom spoločnosti je Mesto Dunajská Streda.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev, správu verejnej zelene, údržbu detských ihrísk a príslušenstiev parkov, správu cintorínov, údržbu v materských školách a Centre sociálnej starostlivosti a správu gokartovej dráhy. Spoločnosť je ďalej vlastníkom športových zariadení, a to Mestskej športovej haly, umelej ľadovej plochy a umelého trávnika v Parku voľného času. Činnosť ďalších stredísk spoločnosti je zameraná na správu administratívnej budovy na Alžbetínskom námestí č.1203 a Komunitného centra v Malom Blahove, správu tržnice a správu obytného areálu na Kračanskej ceste. Od mája 2014 sa spoločnosť zaoberá aj prevádzkovaním vyznačených parkovacích miest a parkovacích automatov .

 


Japanese sex video,Asian sex video,Japanese sex movie,Asian sex movie,Europe and America sex video,Europe and America sex movie cheap Ncs gymshark Yoga clothing Ncs National news free sex video,mobile sex,Gay video,free porn video,sex gratis,videos porno gratis. free sex movie,mobile porn,gay movie,free porn movie,porno gratis,movie porno gratis. cheap Ncs anello backpack cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs yeti cup cheap Ncs swissgear backpack cheap Ncs tumi backpack