Širocký sokol
Obecný poklad
Aktuálna hodnota obecného pokladu: 3 870.33 €

Účelový fond, prostredníctvom ktorého je možné pomáhať aj získať pomoc pre obyvateľov Širokého. Peniaze z Obecného pokladu môžu byť použité iba na účel uvedený v § 3 VZN o Obecnom poklade. Tak, ako môžete byť darcami  obecného pokladu, tak raz v prípade, že vás postihne nejaká živelná pohroma alebo rodinná tragédia, možno práve vy alebo vaši blízki budete môcť čerpať pomoc z tohto pokladu.

Novinky z našej obce

 • Vianočný koncert ZUŠ

  Vianočný koncert ZUŠ

  Vo štvrtok 20. 12. 2018 sa v sále Kultúrneho domu v Širokom uskutočnil vianočný koncert pre žiakov, rodičov a verejnosť. Účinkovali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Širokom - hudobníci, tanečníci, herci. Výtvarníci zabezpečili kulisy a peknú vianočnú výzdobu. Všetci účinkujúci nás divákov veľmi príjemne predvianočne naladili.   čítať viac »
 • Mikuláš v sále OcÚ

  "Ako sa zbojníci lepšími stali" mikulášske predstavenie pre malých aj veľkých sa uskutočnilo v stredu 5. decembra 2018 v sále OcÚ v Širokom. Aj tento rok ho riaditeľka, učitelia a Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole pripravili s radosťou a obohatili o nové nápady. O úsmevné a poučné repliky nebola núdza a na svoje si tak prišli nielen žiaci, ale aj dospelí.   čítať viac »
  Mikuláš v sále OcÚ
 • Oznam o schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora kompostovania v obci Široké

  Oznam o schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora kompostovania v obci Široké

  Obci Široké bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora kompostovania v obci Široké“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie.   čítať viac »
Staršie články zobrazíte po kliku
Kalendar podujati v obci na rok 2019
26. januára Fašiangova zábava V sále kultúrneho domu
31. januára Karneval základnej školy V sále kultúrneho domu
2. februára 22. Poľovnívky ples V sále kultúrneho domu
9. februára Sedliacka veselica V sále kultúrneho domu
12. mája 22. Obecné oslavy Dňa matiek V sále kultúrneho domu
16. júna Strelecká súťaž O Pohár starostu obce v Kolbachu
23. júna Memorial Emila Fottu Hasičská súťaž na obecnom štadióne
30. júna Športový deň FK Obecný štadión
5. júla Memorial Bartolomeja Jenču Obecný štadión
29. augusta Širocká trinástka Tradičný beh údolím Braniska
8.septembra Motokrosové preteky Slovenský pohár
21. septembra 5. Širocká gruľáda  Oslavy úrody zemiakov, veselica
14. novembra 6. Seniorpárty  Stretnutie vedenia obce s dôchodcami
6. decembra Mikuláš v ZUŠ  Mikulášska nádielka v sále KD
18. decembra Vianočný koncert ZUŠ V sále kultúrneho domu
19-20. decembra 5. Vianočný punč Pred kultúrnym domom

free sex movie cheap fjallraven backpack National news European News Web European News Web xxx video European websites cheap off white cheap gymshark clothes Asian sex video