Aktuality

Obec Turňa nad Bodvou

Súčasnosť obce

Obec leží v západnej časti Košickej doliny. Južná časť chotára má na nive Turne a Bodvy rovinný, až pahorkatinný charakter. V podloží sú mladotreťohorné íly, piesky a štrky. Zarovnané a na juhu naklonené planiny z druhohorných vápencov sa končia zráznymi svahmi, zmiernenými úpätnými sutinami. Na severozápad od Turnianského Podhradia sú dva veľké rybníky. 

Videogaléria

zobraziť viac

Ncs's News cheap Ncs yeti cup NCS European News Web free sex movie Ncs National news cheap Ncs gymshark Yoga clothing cheap Ncs tumi backpack NCS NEWS web free sex video NCS European News Web