ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY

anglická verzia slovenská verzia

 
 

Vyhľadať podľa

 
  |  IČO  |  obchodného mena  |  priezviska a mena fyzickej osoby  |  adresy prevádzkarne  | 
 
 
  

Živnostenské podnikanie |  Pomoc |  Podnety |  Centrálna databáza cezhraničných poskytovateľov služieb na území SR

Technický správca
ives - technický správca
Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29