Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 76 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8409  
Obaveštenja na dan 21. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara IMOS AD ŠID
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HIGIJENA AD NOVI SAD- u stečaju
 
Obaveštenja na dan 18. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.01.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara GRADITELJ – BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PETAR DRAPŠIN AD - u stečaju
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "VODOGRADNJA" Vranje
 
Obaveštenja na dan 17. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.01.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP „Senta - Promet“ a.d. Senta
 
Obaveštenja na dan 16. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 15. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 15.01.2019. godine

Ncs National news cheap swissgear backpack NCS European News Web cheap yeti cup Ncs's News cheap gymshark Yoga clothing Japan porn video NCS European News Web Ncs Shopping NCS NEWS web