Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок

Отврени сервис образовања

је удружење грађана основано ради остваривања циљева у областима неформалног и формалног образовања, реформи образовања, подршке деци и младима, примене информационих технологија у образовању.

Образовна мрежа на интернету

Удружење је покренуло прву образовну мрежу на интеренету, на којој је ученицима омогућено бесплатно праћење наставних јединица предвиђених планом и програмом за одговарајући разред, прописаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Центар за унапређивање наставе физичког васпитања

ОСО је оформио Центар са мисијом успостављања система наставе физичког васпитања у складу са ЕУ стандардима, као елемента од суштинског значаја за физички и ментални развој личности, односно важног средства у социјалној интеграцији, путем којег се преносе темељне друштвене вредности (правичност, самодисциплина, солидарност, толеранција, тимски дух...).

Едукација и стручно усавршавање

Ради остваривања својих циљева, ОСО у сарадњи са партнерским институцијама осмишљава и реализује иновативне образовне програме формалног и неформалног образовања, усклађене са стандардима и исходима образовног система.

Образовни материјали

Контакт: [email protected]      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.

Japanese sex video,Asian sex video,Japanese sex movie,Asian sex movie,Europe and America sex video,Europe and America sex movie NCS NEWS web NCS European News Web cheap Ncs yeti cup Japanese porn video,Asian porn video,Japanese porn movie,Asian porn movie,Europe and America porn video,Europe and America porn movie NCS European websites free sex movie,mobile porn,gay movie,free porn movie,porno gratis,movie porno gratis. Ncs's News cheap Ncs hydro flask Water bottle free sex video,mobile sex,Gay video,free porn video,sex gratis,videos porno gratis.