Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 76 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8405  
Obaveštenja na dan 18. jan 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PETAR DRAPŠIN AD - u stečaju
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "VODOGRADNJA" Vranje
 
Obaveštenja na dan 17. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.01.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP „Senta - Promet“ a.d. Senta
 
Obaveštenja na dan 16. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 15. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 15.01.2019. godine
 
Obaveštenja na dan 11. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIL BROKER AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 10. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 09. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 09.01.2019. godine
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP TURIST a.d. Kladovo

cheap Ncs off white Sportswear NCS European News Web cheap Ncs fjallraven backpack cheap Ncs tumi backpack free sex movie,mobile porn,gay movie,free porn movie,porno gratis,movie porno gratis. cheap Ncs yeti cup Ncs's News Ncs National news Ncs Shopping NCS European websites