Шта је DinaCard?

DinaCard картица је национална платна картица Републике Србије која се користи за плаћање робе и услуга и за подизање готовог новца. У оквиру додатних услуга за кориснике, картица се може користити за плаћање путем мобилног телефона, плаћање на интернету и плаћање директно на шалтерима Управе за трезор...


Корисници картица Корисници картица

Корисници картица

DinaCard картица је домаћа, национална платна картица која може да се користи за плаћање робе и услуга и за подизање готовог новца. Корисници DinaCard платних картица могу бити физичка и правна лица.

Трговци - акцептанти Трговци - акцептанти

Трговци - акцептанти

Омогућавањем коришћења DinaCard платних картица на свом продајном месту отварате себи нове могућности увећања промета, будући да је до сада издато 2 милиона DinaCard платних картица.

Банке и друга правна лица Банке и друга правна лица

Банке и друга правна лица

У DinaCard систему могу да учествују пословне банке, други пружаоци платних услуга и правна лица специјализована за послове процесирања трансакција и израде и персонализације картица.NCS European News Web Asian sex video Ncs's News cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs yeti cup NCS European websites free sex movie Ncs National news Ncs Shopping cheap Ncs fjallraven backpack