Aktuelno

Novim Izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ukinuta je obaveza placanja doprinosa za slucaj nezaposlenosti na teret poslodavca po stopi od 0.75%. Ova izmena se primenjuje za sve isplate pocev od 01.01.2019.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje-preciscen tekst (Sl.Glasnik 95/2018)

Izmene u Katalogu vrste prihoda Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku - novi Pravilnik stupio na snagu od 29.12.2018. (Sl.Glasnik br.104 od 28.12.2018.)
Preciscen tekst Pravilnika potrazite na stranici Pravilnici

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV (NOVO - Jul 2018.godine)

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV
(preuzeto sa sajta Poreske uprave)

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 60/2018)

Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV

Program HOPS_POPDV - Lako i jednostavno do obrasca POPDV u elektronskom obliku spremnom za podnosenje na Portalu Poreske Uprave - saznajte vise

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sl. glasnik RS 60/2018)

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura - važi od 08.08.2018. (Sl. glasnik RS 59/2018)

Dana 17.03.2018. godine su stupile na snagu izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 20/2018) - važi od 17.03.2018.

Novi Katalog vrste prihoda - od 17.03.2018

Od 1. aprila 2018. godine prestanak obaveze podnosenja poreske prijave PDPO/S kada se ne placa porez

Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (Sl. glasnik RS 20/2018) - važi od 01.04.2018.

Katalog vrste prihoda za obrazac PDPO/S i PP KDZN

Obrazac PDPO/S - Poreska prijava za porez na dobit po odbitku (Napomena: (od 01.03.2016. godine Obrazac PDPO/S se podnosi iskljucivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave)

Obrazac PP KDZN - Poreska prijava za porez na dobit po resenju (Napomena: (od 01.03.2016. godine Obrazac PP KDZN se podnosi iskljucivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave)

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV, u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV i obliku i sadrzini pregleda obracuna PDV objavljenom u Sl.glasniku RS, broj 90/2017 i 117/2017, koji pocinje da se primenjuje 1.jula 2018. godine.

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV
(preuzeto sa sajta Poreske uprave)

Obaveza registrovanja faktura po osnovu kojih su duznici subjekti javnog sektora - pocetak primene 01.03.2018

Zakon o izmenama i dopunama zakona o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transkacijama (Sl. glasnik RS 113/2017)

Najnoviji zakoni objavljeni u Sl.Glasniku 113/2017 od 17.12.2017.

Zakon o porezu na dodatu vrednost - preciscen tekst (Sl.Glasnik RS 113/2017) - vazi od 01.01.2018.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima sa obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS 113/2017)

 

Dokumenta

Na stranicama naseg sajta mozete pronaci dokumenta iz oblasti knjigovodstva za preduzetnike i preduzeca. Kao i do sada, trudicemo se da pratimo desavanja u zakonskoj regulativi i da nasim korisnicima pruzimo brzi nacin da dodju do odredjenih dokumenata. Pored aktuelnih obrazaca, pravilnika, uredbi i zakona, nasim korisnicima, od sada, nudimo i mogucnost da pronadju potrebna misljenja ministarstava.

Programi

U saradnji za Agencijom HARD office, u mogucnosti smo da vam ponudimo nekoliko jednostavnih programa koji ce vase poslovanje ubrzati, unaprediti i olaksati.

saznaj vise

Vesti

Istorija promena na InfUse sajtu

azurirano 08.01.2019.

Aktuelni podaci

azurirano 08.01.2019.

Neoporezivi iznos, nova cena rada, najniža i najviša osnovica doprinosa

- Najniža osnovica doprinosa za 2019.godinu - iznosi 23.921,00

- Najviša osnovica doprinosa za 2019.godinu - iznosi 341.725,00

- Neoporezivi iznos zarade - iznosi 15.300,00 i primenjuje se od 01.02.2019 do 31.01.2020

- Najniža cena rada po radnom času - iznosi 155,30

(Podaci preuzeti iz Sl.glasnik RS br.69/2018 i 103/2018 od 26.12.2018.)

Dinarski iznosi poreskih oslobodjenja koji stupaju na snagu 01.02.2019. godine

- Naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, tj.do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.914,00

- Naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima, a najviše do 6.850,00 mesečno

- Dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.349,00

- Stipendije i krediti učenika i studenata - u mesečnom iznosu do 11.741,00

- Hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi - u mesečnom iznosu do 9.784,00

- Jubilarne nagrade zaposlenima - do 19.567,00 godišnje.

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - do 68.488,00Aktuelni obrasci


Popisna lista robe

Popis robe sa protekom roka trajanja

Popisna lista reprodukcionog materijala

Popisna lista nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava

Popisna lista zaliha dobara obveznika koji se brisu iz sistema PDV

Popis robe u prometu na malo radi utvrdjivanja normiranog rashoda

Kursna lista

Vremenska prognoza


fantasy football klima, energi European News Web cheap anello backpack Japan porn video BLACK FRIDAY NCS Shopping DEALS. Adidas Ncs Danmark power tools for sale cheap swiss gear backpack cheap gymshark clothes