ПРИЈАВА КВАРА НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ:

021/871-869
021/872-830
064/801-79-20ДОБРОДОШЛИ У ЈКП "БЕОЧИН"


ДОБРОДОШЛИ У ЈКП БЕОЧИН

Општина Беочин се налази у југо-западном делу Војводине, односно на крајњем северном делу Срема. Територија општине се према северу и истоку граничи са општином Нови Сад, на северо-западу са општином Бачки Петровац, на западу са општином Бачка Паланка и на југу са општинама Сремска Митровица и Ириг.

Беочин је удаљен око 17 km од Новог Сада. Општина Беочин простире се на површини нешто већој од 183 km2. Место је у непосредној близини реке Дунав, а окруженом је шумом. По задњем попису из 2002. године општина Беочин има 16.500 становника, док Беочин град има 8.370 становника.

Северна граница беочинске општине је речни ток Дунава. На истоку и западу границе су административне и поклапају се са источном границом атара села Раковац и са западним границама атара села Сусека и Луга. Јужна граница, идући од истока на запад, мањим делом је природна и поклапа се са делом Фрушке Горе, од Змајевца до Црвеног Чота. Топографска површина општине Беочин слична је правоугаонику који је издужен у правцу исток-запад у дужини око 27 km. У правцу север-југ општина се простире у дужини од 7 до 10 km. Општина обухвата 8 насеља: Беочин, Раковац, Черевић, Баноштор, Сусек, Луг, Свилош и Грабово.

Јавно комунално предузеће ''Беочин'' основано је 13.02.1974. године и од тада успешно обавља све врсте делатности за које је регистровано а пре свега производњу и дистрибуцију воде, одвођење атмосферских и отпадних вода, одржавање чистоће, одржавање јавних зелених површина, погребне и пратеће услуге, као и пијачне услуге.

Руководство предузећа чини директор и руководиоци одређених сектора. О контроли рада стара се оснивач СО Беочин преко Управног и надзорног одбора.

ЈКП "Беочин" данас броји 95 запослених у 4 организационе јединице.

ДОБРОДОШЛИ У ЈКП БЕОЧИН

ЈКП "Беочин" пружа услуге корисницима у Беочину, Раковцу, Бразилији, Черевићу, Баноштору, Сусеку, Лугу, Свилошу и Грабову. Услуге ЈКП-а "Беочин" користи око 6000 домаћинстава и 320 правних субјеката са територије општине.


BLACK FRIDAY NCS Shopping DEALS. fantasy football News web Cheap Shoes From China European websites Køb Adidas Ncs cheap hydro flask best cheap phone from china zamalek, fans free sex movie