Набављен нови трактор за оперативне послове ЈКП Моравац

Набављена нова радна машина за теренске оперативне послове на којима ради наше јавно предузеће

 

Одлуке

Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања до 30.09.2017.

27 октобар 2017

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 26.10.2017. године донео: О Д Л У К У којом у потпуности усваја Извештај о реализацији Програма...

Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања

17 август 2017

ЈКП ''МОРАВАЦ'' Милоја Стојановића бб 32 210 Мрчајевци Број: 11 На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 27.07.2017. године донео: О Д Л У К ...

Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања

19 мај 2017

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 27.04.2017. године донео: О Д Л У К У којом у потпуности усваја Извештај о реализацији Програма пословања за период од...

Одлука о ценама услуга за 2017. годину

09 мај 2017

Одлука о ценама услуга за извођење радова на одржћавању Општинских и некатегоризованих путева, одводних јаркова и водотока II реда на терииторији града Чачка - ОДЛУКА (files/maj2017/ODLUKA_O_CENAMA-CENE_opt.pdf) - САГЛАСНОТ (files/maj2017/Odluka_o_cenama.pdf)

Одлука о ценама услуга за 2017. годину

21 фебруар 2017

На основу: Законао комуналним делатностима ( „Сл. гласник Р.С.“,бр. 88/2011 и 104/2016);Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“,бр. 22/2016 ), која је уписана у регистар Агенције...

Одлука у усвајању тромесечног извештаја за период 01.01.2016. - 31.03.2016.

10 мај 2016

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци надзорни одбор је на својој седници одржаној 26.04.2016. године донео: О Д Л У К У којом у потпуности усваја Тромесечни извештај о реализацији програма пословања За...

Одлука о додели уговора ЈНМВ-07-1.3.1/2016

17 март 2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку радова-рад возила и граћевинске механизације за потребе ЈКП“Моравц-'' набавка број: ЈНМВ-07-1.3.1/2016), број: 195 од 16.03.2016.године,...

Одлука о додели уговора ЈНМВ-04-1.1.5/2016

09 март 2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник ПС'' број:124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку добара – резервни делови за возила и грађевинску механизацију за потребе ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци...

Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-05-1.1.1/2016 за електричне енергије

02 март 2016

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и извештаја комисије за Јавну набавку доносим: О Д Л У К У О додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности...

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 129 ОД 24.02.2016.год.

24 фебруар 2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку уља,мазива и антифриза за потребе ЈКП“Моравц-'' набавка број: ЈНМВ-03-1.1.3/2016), број: 129 од 24.02.2016..године, директор...

Тромесечни извештај 01.10. - 31.12.2015

29 јануар 2016

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЈKП Моравац Мрчајевци у периоду 01.10-31.12.2015.год. преузмите PDF (files/januar2016/TROMESECNI_IZVESTAJ_01_10-31_12_2015-27_01_2015.pdf)

Тромесечни извештај 01.07. - 30.09.2015

05 новембар 2015

БИЛАНС УСПЕХА ЈKП Моравац Мрчајевци у периоду 01.07-30.09.2015.год. преузмите PDF (files/oktobar205/TROMESECNI_01_07-30_09_2015-25_10_2015-konacno.pdf)

«
»
Go to top
Designed by Studio NO.1

X videos cheap swiss gear backpack Wholesale NBA Jerseys cheap anello backpack wholesale Soccer jerseys wholesale Cheap jerseys cheap RayBan Sunglasses Cheap power tools Dynamo, Kiev wholesale Mlb jersey cheap fjallraven backpack cheap gymshark clothes cheap off white Cheap Nike Shoes wholesale Nhl jerseys cheap tumi backpack wholesale Nfl jerseys cheap Mobile phone wholesale Ncaa jerseys cheap hydro flask
Wholesale jerseys |