• Current
joomla slider not working

Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. 

Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. 

Локација се налази уз планирану Улицу бр.7  на к.п. бр. 5128/1 К.О. Чачак, површине 9131 м2. Рок за подношење пријава на оглас је 30 дана од дана објављивања - 25.10.2017.

Преузмите оглас...


Извештај о пословању ЈП "Градац" за 2015. 


Програм пословања јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак за 2015. годину донет је од стране Надзорног одбора...

Преузмите извештај...


Закон о планирању и изградњи 


Овим законом уређује се: услови и начин уређења простора,уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката; вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор 

Преузмите комплетан закон...


Закон о јавним набавкама

Овим законом се: уређују услови, начин и поступак набавке добара и услуга и уступања извођења радова у случајевима када је наручилац тих набавки државни орган, организација, установа или друго правно лице одређено овим законом...

Преузмите комплетан закон...