Komisija za zaštitu konkurencije
Predsednik Komisije na UNCTAD konferenciji o konkurenciji

kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, učestvovao je, zajedno sa saradnicom Marijom Antić, na 18. zasedanju Međuvladine grupe eksperata za pravo i politiku konkurencije Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju – UNCTAD u Ženevi.

Tokom zasedanja grupe, usvojen je dokument „Rukovodeća načela i procedure prema UN setu principa i pravila konkurencije“, koji je izrađen na inicijativu Federalne antimonopolske komisije Ruske federacije – FAS, u saradnji sa telima za zaštitu konkurencije Japana, SAD, Mađarske, Nemačke, Hrvatske, Italije i Austrije. Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije takođe je, u prethodnom periodu intenzivno radila, sa kolegama iz drugih tela na konačnoj verziji ovog dokumenta, a koji bi trebao da doprinese većoj efikasnosti tela za zaštitu konkurencije u pronalaženju najboljih zajedničkih rešenja u suzbijanju antimonopolskog ponašanja.

Dr Obradović je, tokom zasedanja, održao brojne bilateralne razgovore sa čelnicima tela za zaštitu konkurencije širom sveta, sa ciljem razmene iskustva na uspostavljanju mehanizama za što kvalitetniji rad na obezbeđivanju ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu. Zajednički je zaključeno da je jedan od najvećih izazova usklađivanje politike i prava zaštite konkurencije u sve zastupljenijoj digitalizaciji, kao i da borba protiv antikonkurencijskog ponašanja tržišnih učesnika sve manje ima nacionalne granice, te da se u tom smislu mora pojačati međunarodna saradnja u ovoj oblasti.

Na 18. zasedanju Međuvladine grupe eksperata za pravo i politiku konkurencije učestvovali su čelni ljudi preko 50 tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, predstavnici međunarodne akademske zajednice i institucija, međudržavnih organizacija i slično.

Saradnjom do propisa koji poštuju principe konkurencije

kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić potpisali su Memorandum o razumevanju između dve institucije.

Memorandum ima za cilj da obezbedi okvir za intenzivniju saradnju između Komisije i Republičkog sekretarijata za javne politike u postupcima analize efekata predloga propisa na konkurenciju na tržištu u procesu usvajanja propisa od strane Vlade, kako bi se blagovremeno identifikovali mogući negativni efekati koje predložena rešenja mogu imati na konkurenciju na tržištu.

Na ovaj način obezbeđuje se poboljšanje kvaliteta i učinka propisa u kontekstu ostvarivanja što konkurentnijeg okruženja, a koje direktno utiče na unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

Memorandum je potpisan u kontekstu bolje implementacije Projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke u saradnji sa Vladom Republike Srbije, i uz podršku Britanske Ambasade u Beogradu i Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva čiji su predstavnici i prisustvovali ovom događaju.

Projekat za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji ima za cilj da doprinese poboljšanju poslovnog okruženja kroz: smanjenje administrativnog opterećenja za privredu – pojednostavljenjem 1.750 administrativnih postupaka za dobijanje licenci, dozvola i saglasnosti i digitalizaciju 100 postupaka, kao i kroz uklanjanje praksi koje negativno utiču na razvoj konkurencije.

Predstavnice Komisije na stručnoj praksi u Republici Koreji

kzkIntenziviranje saradnje Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Komisije za fer trgovinu Republike Koreje (Korean Fair Trade Commission – KFTC) otvorilo je prostor za dodatnu razmenu znanja, u okviru studijskih boravaka. Tako su, tokom juna meseca, predstavnice Stručne službe Komisije za zaštitu konkurencije Nina Vasić i Marija Petrović, ovlašćena službena lica u Komisiji, učestvovale na dvonedeljnoj stručnoj praksi u Južnoj Koreji. (Korean Fair Trade Commission – KFTC).

Cilj programa stručne prakse bio je upoznavanje sa funkcionisanjem i mandatom ove državne institucije Republike Koreje koje se smatra jednom od najefikasnijih u svetu, a zatim i razmena iskustava sa predstavnicima drugih zemaljama koji su, takođe, bili gosti KFTC, radi unapređenja primene i promocije prava i politike zaštite konkurencije.

Ove godine su kolege iz Republike Koreje, kao ključne teme stručne prakse, odabrali analizu prava konkurencije sa fokusom na alate za otkrivanje restriktivnih praksi, što je predstavljalo i dobru priliku da Komisija iznese svoje rezultate i približi kolegama iz Republike Koreje način postupanja u oblasti zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Tokom prakse, predstavnice Stručne službe Komisije imale su i priliku da se sastanu sa predsednikom KFTC-a, Kim Sandžoom (Sang-Jo Kim).

Ustavni sud odbacio predlog za ocenu ustavnosti člana 45. Zakona o zaštiti konkurencije

kzkUstavni sud Republike Srbije doneo je Zaključak kojim se odbacuje predlog za ocenu ustavnosti odredbe člana 45. Zakona o zaštiti konkurencije. Predlog za ocenu ustavnosti odredbe čl. 45 pomenutog Zakona, podneo je jula prošle godine Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Navedena odredba člana 45. Zakona se odnosi na obavezu Komisije za zaštitu konkurencije, da u slučaju zahteva stranke, može odrediti meru zaštite izvora podataka ili određenih podataka, ako se oceni da je interes podnosioca tog zahteva pred Komisijom opravdan i po značaju bitno veći u odnosu na interes javnosti u pogledu predmeta tog zahteva.

Ocenu Poverenika da su odredbe člana 45. Zakona o zaštiti konkurencije kojim se podaci koje „štiti“ Komisija za zaštitu konkurencije suprotna rešenjima iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, demantovao je Ustavni sud, zaključkom sa sednice održane 25. aprila ove godine.

Komisija za zaštitu konkurencije pozdravlja ovaj potez Ustavnog suda, imajući u vidu da se na ovaj način doprinosi pravnoj sigurnosti tržišnih učesnika koji posluju u Republici Srbiji, ali i ujednačenoj praksi u predmetima koji se vode pred Komisijom.

U postupcima koji se vode pred telima nadležnim za zaštitu konkurencije, uključujući Komisiju za zaštitu konkurencije, ali i Direktorat za konkurenciju EU i tela država članica, učesnici na tržištu dostavljaju brojne, izuzetno osetljive poslovne podatke, kao što su podaci o dobavljačima i kupcima, vrednosti i obimu prodaje i nabavke, tržišnim udelima, razlozima za sprovođenje koncentracija, ugovore, akte koji sadrže poslovne planove i strategije budućeg razvoja i slično, a bez kojih Komisija ne bi mogla da vrši svoja ovlašćenja propisana zakonom. Otkrivanjem ovih podataka trećim licima može se naneti značajna šteta učesnicima na tržištu koji su dostavili podatke, zbog čega je u uporednoj praksi i ustanovljeno pravilo da tela za zaštitu konkurencije ne objavljuju, niti stavljaju na raspolaganje podatke, odnosno dokumentaciju koja sadrži poslovne tajne ili druge poverljive podatke.

Navedena praksa je opšteprihvaćena i u pravu konkurencije EU, jer se i prema Obaveštenju Evropske komisije o pravilima uvida u spise predmeta koji se vode pred EK u postupcima zaštite konkurencije, Smernicama za pripremu odluka o koncentracijama za javno objavljivanje, kao i Smernicama za pripremu za javno objavljivanje odluka donetim u skladu sa Uredbom 1/2003, kao primer navodi da se podaci o kupcima, distributerima, tržišnim planovima, troškovima i cenama kao i prodajnoj strategiji smatraju poslovnom tajnom kojoj se ne sme dati pristup. Sličan stav i ovlašćenja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije potvrđena su i Direktivom (EU) 2019/1 Evropskog parlamenta o ovlašćenju tela za zaštitu konkurencije država članica za efikasno sprovođenje pravila o tržišnoj utakmici i obezbeđenju pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta.

Razmatran izveštaj o radu Komisije u Narodnoj skupštini

kzkKomisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu. Nadležni Odbor Parlamenta je na sednici održanoj 27. marta 2019. godine razmotrio i prihvatio izveštaj Komisije o radu za 2018. godinu.

Narodna skupština Republike Srbije razmatrala je, na 24. posebnoj sednici, izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu.

O glavnim elementima Izveštaja o radu, kao i o ključnim aktivnostima Komisije u prethodnom periodu, poslanicima je, u uvodnom izlaganju govorio predsednik Komisije dr Miloje Obradović.

Izveštaj Komisije, konstatovao je predsednik Obradović, sadrži sve ključne elemente vezane za rad u okviru svih nadležnosti institucije. Komisija je u navedenom periodu povećala administrativne i institucionalne kapacitete i bila fokusirana na efikasnu i efektivnu primenu zakona i njegovo sprovođenje, u cilju obezbeđivanja što efikasnije zaštite konkurencije u Srbiji.

„Naš cilj je kreiranje konkurentskog tržišta na kome će učesnici povećati svoju produktivnost, inovativnost i investicije, što će rezultirati rastom, razvojem i povećanjem životnog standarda građana Republike Srbije. Uspostavljeni visok nivo transparentnosti i predvidivosti postupanja u radu Komisije biće ključni instrument da se i u narednom periodu sačuva poverenje u rad Komisije i obezbedi pravna sigurnost učesnicima na tržištu“ rekao je, obraćajući se narodnim poslanicima, predsednik Komisije.

Predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Skupštine Srbije, Snežana Petrović je istakla – „da je činjenica da aktivnosti Komisije na razvoju politike zaštite konkurencije predstavljaju jedan od važnih stubova reforme ekonomije, koji su rezultat opredeljenja naše zemlje za tržišnu privredu i modernu ekonomsku politiku nakon turbulentnog perioda u prethodnim dekadama. Dosadašnje iskustvo pokazuje da Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije predstavlja dobar primer funkcionisanja nezavisne institucije, koja je u svojim aktivnostima transparentna, što znači i podložna oceni i kontroli građana i javnosti“.
kzk
Izveštaj, kao i rad Komisije za zaštitu konkurencije, pohvaljeni su od većine prisutnih narodnih poslanika, koji su čestitali na postignutom i izrazili podršku daljem radu Komisije.

Plenarnoj sednici na kojoj je razmatran Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu su, osim predsednika dr Obradovića, prisustvovali članovi Saveta KZK – Čedomir Radojčić, Mirjana Mišković-Vukašinović i dr Veljko Milutinović, kao i rukovodioci Stručne službe Komisije za zaštitu konkurencije.


X videos wholesale Mlb jersey cheap Mobile phone cheap RayBan Sunglasses cheap gymshark clothes wholesale Soccer jerseys wholesale Nhl jerseys cheap fjallraven backpack cheap anello backpack cheap off white cheap hydro flask cheap swiss gear backpack Cheap Nike Shoes wholesale Nfl jerseys cheap tumi backpack Dynamo, Kiev Cheap power tools cheap yeti cups wholesale Ncaa jerseys Wholesale NBA Jerseys
Wholesale jerseys |