U skladu sa domaćim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardom broj 19 – Naknade zaposlenima, u Srbiji se već petnaestak godina zahteva rezervisanje i obelodanjivanje obaveza za otpremine zaposlenih pri odlasku u penziju, jubilarne nagrade i neiskorišćene godišnje odmore.

MRS 19 predstavlja verovatno najkomplikovaniji međunarodni računovodstveni standard za primenu u Srbiji. Eksterni revizori insistiraju na obračunu rezervisanja naknada zaposlenima koje će biti isplaćene u budućnosti (pri odlasku u penziju ili prigodnoj godišnjici zaposlenja). Za pravilnu primenu MRS 19, pored računovodstvenog, potrebno je i aktuarsko znanje. Takođe, s obzirom na veliki broj problema u primeni MRS 19 u Srbiji, potrebno je i relevantno iskustvo na domaćem tržištu.

MRS 19 u paragrafu 57 preporučuje da obračun vrši ovlašćeni aktuar.

Suština zahteva za primenu MRS 19 je da se budući izdaci koje će kompanija imati prema zaposlenima adekvatno procene i ravnomerno optereti troškovima ceo period u kome se oni stvaraju. Trošak otpremnina i jubilarnih nagrada ne nastaje u trenutku isplate, nego tokom radnog veka kod poslodavca, dok trošak za neiskorišćene godišnje odmore pripada godini u kojoj je zarađen.

Izveštaj ovlašćenog aktuara o izvršenom obračunu po MRS 19 sadrži sledeće podatke:

Takođe, u domaćoj praksi se pokazalo da je neko vreme posle izvršenog obračuna po MRS 19 neophodno obezbediti odgovore na dodatna pitanja eksternih revizora.

Za više detalja

Branko Pavlović, ovlašćeni aktuar

Tel: 064/8282-000

e-mail: [email protected]


European News Web cheap gymshark Yoga clothing cheap hydro flask Water bottle News cheap off white Sportswear cheap yeti cup cheap fjallraven backpack News web free sex video cheap tumi backpack