KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Get Adobe Flash player

Informator o radu

Aktuelnosti

- Dešavanja u nasoj kuci -

Saznajte više »

Rani razvoj deteta

Kontaktirajte nas

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2019 godinu.

Saznajte više »

Ustanova danas

Predškolska ustanova "Nata Veljković" je osnovana 1. januara 1979. godine spajanjem Dečijeg vrtića "Pčelica" i OUR "Pionir.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Resenje (br.022-05-33/2012-07 od 21.11.2013. godine) da su ispunjeni uslovi u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava, vaspitača, stručnih saradnika, broja dece i programa vaspitanja i obrazovanja da predškolska ustanova "Nata Veljković" Kruševac, Bosanska ul. br.21, čiji je osnivač Skupština grada Kruševca, može da obavlja delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa zakonom. Ustanova obavlja i delatnost kojom se obezbeđuju ishrana, nega, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece uzrasta od 6 meseci do polaska u školu.

Organizovana je u formi tri organizacione celine shodno delatnostima kojima se bave:


ORGANIZACIONA JEDINICA " VRTIĆI" se bavi neposrednim vaspitno-obrazovnim radom, negom, ishranom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom dece uzrasta od 6 meseci do polaska u skolu, uključujući i programe od opšteg interesa - rad sa decom na bolničkom lečenju.

U okviru predškolskog programa ostvaruju se redovni programi vaspitno-obrazovnog rada (programi rada sa decom uzrasta od 6 meseci do uključivanja u program pripreme za školu, kao i Pripremni predškolski program), u celodnevnom i poludnevnom trajanju, kao i posebni, specijalizovani, povremeni, prigodni i programi pružanja usluga deci i porodici.

OJ "Vrtići" u svom sastavu imaju:

  • 13 objekata - vrtića kombinovanog tipa: "Neven", "Zvončić", "Labud", "Kolibri", "Biseri", "Golub mira", "Vlado Jurić", "Naša radost", "Leptirić", "Pčelica", "Dečiji klub", "Sunce" i "Lane";
  • 56 grupa poludnevnog boravka dece u objektima Ustanove i pri osnovnim školama;
  • Grupu dece na bolničkom lečenju.

U sastav OJ "Vrtići" ulaze i specifični oblici rada i usluga porodici:

  • Lutkarska radionica "Pčelica", koja proizvodi mekane igračke za potrebe vrtića i tržišta; bavi se pedagoško-estetskim osmišljavanjem vaspitno-obrazovne sredine; osmišljava očigledna sredstva potrebna za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, priredbe i manifestacije; izrađuje i druga sredstva za poboljšanje uslova rada (posteljine, radne uniforme, zavese...).
  • "Dramska igraonica", kao dodatni oblik rada sa decom, priprema i realizuje pozorišne predstave, kontakt-programe i priredbe za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Sa decom sistematski organizuje neposredan rad u formi dramskih igara pod nazivom "Dramske radionice".
  • Objekti za odmor i rekreaciju - u Ribarskoj banji (u kome se organizuju celodnevni izleti dece, a u proceduri je organizacija nastave u prirodi učenika mlađih razreda osnovnih škola) i u Sutomoru (nije u funkciji, razmatra se mogućnost renoviranja) .

Obrazovnim radom, negom i ishranom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom, različitim oblicima i programima rada ustanove obuhvaćeno je oko 3000 dece.

ORGANIZACIONA JEDINICA "PIONIR" - za osnovnu delatnost ima pripremu i distribuciju hrane za decu predškolskog uzrasta. Pored toga, a iz delokruga svog proizvodnog programa, priprema i distribuira užine i obroke za decu osnovnoškolskog uzrasta na teritoriji Grada Kruševca, a preko kantina vrši prodaju pekarskih i poslastičarskih proizvoda građanima. Takođe, kuhinja vrši proizvodnju i prodaju pojedinačnih porudžbina za treća lica i organizuje i sprovodi ishranu za korisnike Narodne kuhinje.

ORGANIZACIONA JEDINICA "ZAJEDNIČKE SLUŽBE" obavlja stručne (pedagoško-psihološke, pravne, finansijsko-računovodstvene poslove, poslove bezbednosti i zdravlja na radu, poslove održavanja i obezbeđenja objekata) i druge poslove za potrebe roditelja/staratelja, osnivača, poslovnih partnera i zaposlenih

Uspešnost ostvarivanja programa u celini zavisi od saradnje sa lokalnom zajednicom, a posebnim sa roditeljima/starateljima. Zato se posebno radi na njihovom uključivanju u neposrednu realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, ali i motivisanju da uzmu što aktivnije učešće u rešavanju svih važnih pitanja koja su u vezi sa boravkom i životom dece u vrtiću. U tom procesu, naročito je važna uloga roditeljskih odbora grupa, saveta roditelja vrtića i Saveta roditelja Ustanove.

Polazeći od delatnosti, ciljeva i zadataka vaspitno-obrazovnog rada utemeljenih u Osnovama programa, realizuju se projekti iz različitih oblasti.

Ciljevi razvijanja naše Ustanove definisani su Razvojnim planom za period 1.septembar 2017 - 31.avgust 2022 godine.

                                   

MISIJA USTANOVE

Misija naše Ustanove je da svoj deci obezbeđuje: 

  • Povoljnu i bezbednu fizičku i socijalnu sredinu i kvalitetan vaspitno-obrazovni rad, sa svim uslovima i podsticajima za ukupan psihofizički razvoj i ostvarivanje njihovih prava i 
  • Porodici pruži pomoć u vršenju roditeljske kroz starateljske funkcije, kao i ostvarivanje kompenzatorske uloge (ublažavanje kulturno-ekonomskih, socijalnih i obrazovnih razlika).                                                      

       Naša Ustanova je, u tom smislu, jedan od stubova održivog razvoja lokalne zajednice.

VIZIJA

Želimo da postanemo ustanova u kojoj sva deca rastu, razvijaju se i ostvaruju u kvalitetnoj vaspitno-obrazovnoj sredini , pri čemu ćemo se oslanjati na praćenje dečijeg razvoja i napredovanja, primenu igara i aktivnosti, zasnovanih na principima integrisanog i kooperativnog učenja, aktivno učešće roditelja u vaspitno-obrazovnom radu, u atmosferi pozitivne profesionalne komunikacije i stručne kompetencije zaposlenih.


© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: [email protected]


Dynamo, Kiev cheap hydro flask cheap swiss gear backpack wholesale the north face backpack cheap off white wholesale Nhl jerseys cheap RayBan Sunglasses wholesale Mlb jersey cheap yeti cups wholesale Ncaa jerseys Wholesale NBA Jerseys cheap gymshark clothes wholesale Soccer jerseys Cheap Nike Shoes cheap anello backpack cheap tumi backpack cheap Mobile phone cheap Oakleys Sunglasses wholesale Nfl jerseys Cheap power tools
Wholesale jerseys |