Izbeglice, migranti i tražioci azila u Srbiji

Sredinom oktobra 2018. u Srbiji je boravilo 3.825 izbeglica, migranata i tražilaca azila, od kojih je 88% smešteno u 18 prihvatnih i azilantskih centara kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Ostali borave izvan centara, u Beogradu i mestima u blizini granica sa Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.

Na pružanju pomoći izbeglicama i migrantima u Srbiji angažovane su domaće i međunarodne humanitarne organizacije. Jedna od njih je i naša organizacija. Od avgusta 2015. do danas svakodnevno smo uključeni u pružanje humanitarne pomoći (hrana, odeća i obuća, higijenska sredstva) i drugih usluga, na nekoliko lokacija u Vojvodini i Beogradu. Među njima izdvajamo Kutak za majke i bebe u Beogradu, koji u okviru Miksališta – centra za pomoć izbeglicama radi sedam dana u nedelji i pruža zdra... Opširnije

SEED program

Regionalni SEED program ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu (Albanija, Srbija i Kosovo). Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation. Program se realizuje od 2014. godine i nastavlja se do 31.12.2019. godine.

NSHC realizuje SEED ...Opširnije

-->
-->
 

cheap yeti cup NCS European News Web cheap off white Sportswear NCS European websites NCS NEWS web free sex movie Ncs National news cheap swissgear backpack cheap anello backpack Asian sex video