Припрема пријемног испита – збирке са решењима

Како би било олакшано полагање пријемног испита, кандидати на располагању имају збирке задатака са решењима. Свака збирка задатака садржи 90 питања, од којих ће 30 питања бити на пријемном испиту, тако да од ове године нема потребе за одржавањем припремне наставе.

 

Пријава испита за мајски апсолвентски рок обавиће се у периоду од 28.до 30. априла 2019. године.

Термини полагања испита су од 5. до 19. маја 2019. године.

  • Цена испита износи 1.200,00 динара
  • Накнадна пријава испита износи 1.500,00 динара

Молимо вас да попуните анкету о заинтересованости за oтварање испитног центра Cambridge Assessment English на Универзитету у Новом Саду, односно за припрему и полагање испита за Кембриџ сертификате о знању енглеског језика. Анкета је доступнa на следећем линку: https://fr.surveymonkey.com/r/CEHE

Филозофски факултет настоји да успостави партнерску сарадњу са институцијом Cambridge Assessment English, у чијој су надлежности припреме и полагање испита за стицање Кембриџ сертификата о знању енглеског језика. Како је реч о најпрестижнијим европским сертификатима ове врсте, верујемо да би отварање Испитног центра за стицање поменутих потврда о знању енглеског језика на Филозофском факултету у Новом Саду било значајно  за читав Универзитет у Новом Саду, пре свега због тога што би студенти и запослени на Универзитету добили прилику да светски признате потврде о знању језика стичу под знатно повољнијим условима него до сада.