Пратите нас:

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕМ РАДА ПОРТАЛА УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки обратило се Управи за јавне набавке, у циљу унапређења рада Портала јавних набавки.Како је најављена израда новог Портала јавних набавки, у циљу унапређења транспарентности, јавности и одговорности у поступцима јавних набавки и ефикаснијег функционисања новог Партала, а самим тим ефикаснијег спровођења поступака јавних набавки, послали смо Управи за јавне набавке конструктивне...

 

Удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки јe стручно, невладино, непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева и права  у поступцима јавних набавки и заштити интересе понуђача Србије уз поштовање принципа законитости, ефикасности и транспарентности јавних набавки.

Оснивачка скупштина удружења је одржана 09. децембра 2010. године и тај дан се бележи као дан Удружења ,, Понуђачи Србије", а уједно је и светски дан борбе против корупције.

Визија Удружења

Заговарање и увођење тржишне и фер конкуренције у поступцима јавних набавки засноване на западно-европском систему вредности.

Мисија Удружења

Наша мисија је да применом позитивне праксе из западно-европских земаља помогнемо стварање тржишних услова уз постојање потпуне транспарентности и одговорности у поступцима јавних набавки.

Циљеви Удружења

Удружење се оснива као слободно и самостално ради остваривања следећих циљева:

 • Рационално отклањање недостатака у поступцима јавних набавки;
 • Унапређење транспарентности и одговорности у поступцима јавних набавки;
 • Креирање тржишних услова за спровођење поступка јавних набавки;
 • Унапређење квалитета понуда;
 • Стварање услова за већу конкурентност и стварање тржишне и фер конкуренције;
 • Заштите права понуђача у поступцима јавних набавки;
 • Организација едукације понуђача ( семинари, радионице и сл);
 • Стручно образовање и усавршавање чланова Удружења;
 • Заједничко промотивно представљање понуђача наручиоцима (презентације, сајмови и слично);
 • Цивилна контрола јавности и трошења јавних средстава;
 • Усклађивање правних прописа у поступцима јавних набавки са законодавством Европске Уније, као и примена позитивне праксе и искуства западно-европских земаља у циљу креирања здравих тржишних услова.

 

Удружење на захтев својих чланова, али и самоиницијативно пише дописе министарствима, Управи за јавне набавке, Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки и свим другим надлежним институцијама и по добијању одговора обавештава своје чланове.

 

Удружење понуђача Србије подноси наручиоцима Захтеве за измену конкурсне документације у циљу заштите законитости поступка јавне набавке, уколико је конкурсна документација припремљена на начин да ограничава конкуренцију и дискриминише понуђаче.

 

Удружење понуђача Србије у својству Грађанског надзорника подноси Захтеве за заштиту права, уколико је повређена законитост поступка предметне јавне набавке.

 

 Удружење одржава семинаре и радионица на територији целе Србије. За учешће на тим семинарима и радионицама сви наши чланови оствајују значајан попуст за учешће до 50%.

 

Питања са одговорима са наших семинара и радионица без обзира на то да ли су чланови присуствовали добијају на мејл.

 

Уколико чланови имају било какав проблем у поступку јавне набавке или им је потребан савет могу упутити питања мејл на адресу  [email protected] и [email protected]  Тим наших стручних консултанатана ће вам одговорити потпуно бесплатно.

 

Права чланова су да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, да  непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења, да бира и буде биран у органе Удружења, да  буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 

Обавезе члана су  да  активно доприносе остваривању циљева Удружења, да  учествују, у складу са интересовањем  у активностима Удружења,   да редовно плаћају чланарину,да  учествују солидарно у штети која је учињена Удружењу, осим ако је у поступку доношења одлуке која је штету проузроковала, своје мишЉење издвојио у записнику, да  обавЉају друге послове које му повери Управни одбор.

 

Висина чланарине на годишњем нивоу износи: 50 еура у динарској противвредност према средњем курсу НБС на дан уплате за физичка лица, 100 еура у динарској противвредности за предузетнике и 150 еура у динарској противвредности за  предузећа.

 

 

 

 


Golden State Warriors Jerseys cheap fjallraven backpack Adidas Ncs Danmark Kevin Durant Shoes For Sale dgivning samt Asian sex video पॉर्न विडियो Texas Rangers Team Pro Shop xxx movie Dynamo, Kiev