АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 7/2019

Број је изашао: 22.03.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Накнада трошкова превоза запосленима, према Мишљењу МФ
  • Расподела добити и покриће губитка
  • Годишњи порез на доходак грађана
  • Извештавање о отпаду
  • Повраћај и престанак плаћања доприноса
  • Отварање књига буџетских корисника

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број:

Video porno 股票行情 彩票开奖 xxx movie xxx video European News Web Asian sex video Car accessories best cheap phone from china cheap anello backpack