Статистика
за 2017. годину

0

Поднети захтеви

0

Решени захтеви
(захтеви из 2016. и
претходних година)

0

Другостепене жалбе
(проценат)

Статистика катастра
на дневном нивоу

0

Број парцела у КН

0

Број објеката у КН

0

Број посебних делова у КН

0

Број хипотека у КН


free sex movie Ncs Shopping Ncs's News Ncs National news cheap Ncs yeti cup NCS NEWS web cheap Ncs off white Sportswear free sex video Asian sex video cheap Ncs swissgear backpack