Менаџмент

Директор
Душко Љујић, дипл. инж. машинства
[email protected]
[email protected]


Извршни директор за правна питања
Милка Протић, дипл. правник
[email protected]


Извршни директор за техничке послове
Милан Николић, дипл. инж. грађевине
[email protected]


Руководилац сектора за производњу и контролу воде
Љубица Суботић, дипл. инж. технологије
[email protected]


Руководилац сектора за техничко развојне послове
Јагода Миловић, дипл. инж. грађевине
[email protected]


Руководилац сектора за одржавање водоводне и канализационе мреже и изградњу
Миодраг Мијовић, дипл. инж. грађевине
[email protected]


Руководилац сектора за електро-машинско одржавање
Славољуб Цицварић, дипл. инж. машинства
[email protected]


Руководилац сектора за економско рачуноводствене и комерцијалне послове
Драган Симић, дипл. економиста
[email protected]


Руководилац сектора за правне и опште послове
Василије Томић, дипл. правник
[email protected]


Пословни секретар
Мирјана Тимотијевић, инг. металургије
[email protected]Надзорни одбор
Миодраг Тановић, председник
[email protected]


Илија Љубојевић, члан
[email protected]


Јагода Миловић, члан, представник запослених
[email protected]Шема организације ЈКП "Водовод" (кликните за увећање):

 

Organizaciona šema