Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta. Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su tri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13) ili Big (7x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

Achievements

Dostupno registrovanim korisnicima.

Popunjena sva polja.

U svim kolonama osvojen bonus.

Ostvaren maksimalan rezultat: (30 - 5) x 5

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Boduje se po formuli: PTS + ((SCORE x coeff)4 - PTS) x 3/100

Close

Start game
small

standard

small - standard
 • 1812

  2019/01/14

  - igrica -

 • 1751

  2019/01/09

  - free -

 • 1718

  2019/01/17

  - free -

 • 1707

  2019/01/14

  makluan69

 • 1699

  2019/01/15

  - generala -

 • 1696

  2019/01/14

  - generala -

 • 1695

  2019/01/08

  - jamb -

 • 1694

  2019/01/16

  - kniffel -

 • 1693

  2019/01/10

  - igrica -

medium

standard

medium - standard
 • 2306

  2019/01/14

  makluan69

 • 2224

  2019/01/15

  - kniffel -

 • 2213

  2019/01/14

  - yatzy -

 • 2208

  2019/01/14

  - yamb -

 • 2206

  2019/01/09

  - jamb -

 • 2197

  2019/01/16

  - yamb -

 • 2193

  2019/01/16

  - yamb -

 • 2191

  2019/01/12

  - free -

 • 2187

  2019/01/10

  - yatzy -

big

standard

big - standard
 • 3230

  2019/01/10

  - kniffel -

 • 3221

  2019/01/16

  - generala -

 • 3219

  2019/01/10

  - generala -

 • 3215

  2019/01/15

  - kniffel -

 • 3203

  2019/01/11

  - kniffel -

 • 3199

  2019/01/11

  - yamb -

 • 3197

  2019/01/08

  - kniffel -

 • 3196

  2019/01/12

  - džima -

 • 3196

  2019/01/08

  - džima -

small

expert

small - expert
 • 1363

  2019/01/10

  - generala -

 • 1344

  2019/01/14

  - online -

 • 1307

  2019/01/12

  - free -

 • 1305

  2019/01/12

  makluan69

 • 1305

  2019/01/10

  - online -

 • 1290

  2019/01/15

  - generala -

 • 1286

  2019/01/15

  - igra -

 • 1285

  2019/01/15

  - online -

 • 1279

  2019/01/13

  - online -

medium

expert

medium - expert
 • 1548

  2019/01/15

  - online -

 • 1508

  2019/01/15

  - free -

 • 1473

  2019/01/11

  - kniffel -

 • 1465

  2019/01/14

  - online -

 • 1459

  2019/01/10

  - yamb -

 • 1447

  2019/01/12

  makluan69

 • 1412

  2019/01/16

  - igrica -

 • 1393

  2019/01/11

  akansuki

 • 1391

  2019/01/18

  akansuki

big

expert

big - expert
 • 2384

  2019/01/13

  makluan69

 • 2375

  2019/01/12

  - yatzy -

 • 2354

  2019/01/09

  - igra -

 • 2321

  2019/01/16

  - yamb -

 • 2318

  2019/01/10

  - džima -

 • 2298

  2019/01/13

  - igra -

 • 2291

  2019/01/17

  - igrica -

 • 2291

  2019/01/15

  - yatzy -

 • 2283

  2019/01/08

  - yamb -


Close

cheap Ncs gymshark Yoga clothing NCS European News Web cheap Ncs swissgear backpack cheap Ncs anello backpack Ncs's News cheap Ncs tumi backpack cheap Ncs fjallraven backpack Ncs Shopping NCS European News Web cheap Ncs off white Sportswear