Grafi tedna od 8. do 12. julija 2019: izvoz in uvoz blaga, predelovalne dejavnosti, obseg cestnega in železniškega blagovnega prometa

Aktivnost izvozno usmerjenega dela gospodarstva ostaja na visoki ravni. Izvoz blaga in proizvodnja predelovalnih dejavnosti se ohranjata blizu ravni doseženih po precejšnjem skoku na začetku leta. Visok ostaja tudi obseg cestnega blagovnega prometa, železniški pa se je v prvem...

Več

Ekonomsko ogledalo: Gospodarska aktivnost se še naprej zmerno povečuje, pričakujemo postopno umirjanje

Gospodarska aktivnost v Sloveniji se je v začetku drugega četrtletja v večini dejavnosti še naprej povečevala, rast...

Več

Grafi tedna od 24. do 28. junija 2019: nominalni prihodek v tržnih storitvah, prihodek v trgovini, cene in donosnosti obveznic

Rast prihodka v večini tržnih storitev je na začetku drugega četrtletja ostala visoka. Visok je ostal tudi obseg prodaje...

Več

Grafi tedna od 17. do 21. junija 2019: trg dela, plače, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev, indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, poslovne tendence

Zaposlenost se še naprej povečuje, k čemur največ prispeva zaposlovanje tujih delavcev, v nekoliko manjši meri kot v...

Več